AFSPRAAK 09 310 13 15

DRINGENDE HULP 112

Elektrofysiologisch onderzoek - ablatie

1. Elektrofysiologisch onderzoek en waarom wordt het uitgevoerd?
Wanneer u te maken heeft met hartritmestoornissen, hartkloppingen of plots bewustzijnsverlies, dan kan de cardioloog beslissen een elektrofysiologisch onderzoek (kortweg EFO) uit te voeren. Bij een EFO worden er katheters (dunne slangetjes) via een ader of slagader naar het hart opgeschoven. Meestal worden deze aders of slagaders in de lies aangeprikt onder plaatselijke verdoving. Na het aanprikken kan men de elektrische activiteit op verschillende plaatsen in het hart meten en kan men het hart op verschillende plaatsen stimuleren om zo hartritmestoornissen uit te lokken. Met dit onderzoek kan men zien of u een bepaalde ritmestoornis heeft en waar deze ontstaat. Men kan ook bepalen welke behandeling voor u het beste is en of bepaalde medicatie goed werkt.

2. Voorbereiding
Binnen AZ Alma beschikken wij niet over de nodige apparatuur om dit onderzoek uit te voeren en daarom zal u voor dit onderzoek doorverwezen worden naar het UZ Gent of het AZ Sint-Jan Brugge.

  • Indien u bepaalde allergieën heeft, is het zeer belangrijk dat u deze meldt.
  • Indien u een vrouw bent: bent u zeker dat u niet zwanger bent? Zwangere vrouwen mogen dit onderzoek in geen geval ondergaan.
  • Op de dag van het onderzoek dient u nuchter te zijn. Dat wil zeggen dat u niet mag eten of drinken vanaf middernacht. Soms mag u uw ochtendmedicatie wel nemen met een klein slokje water. De verpleging zal u dit melden.
  • Het is belangrijk dat de verpleegkundigen uw thuismedicatie kennen. U brengt dus best een lijst met alle medicatie mee naar het ziekenhuis. Wanneer u bloedverdunnende medicatie of antidiabetische middelen neemt, meldt u dit op voorhand aan de cardioloog of de huisarts. Zo kan afgesproken worden welke medicatie u mag nemen voor het onderzoek en welke niet.
  • Bij opname wordt er een bloedafname en een elektrocardiogram genomen.
  • Voorafgaand aan het onderzoek zal u gevraagd worden om een toestemmingsformulier te ondertekenen.


3. Verloop van het onderzoek
Het onderzoek gebeurt in een speciaal daarvoor uitgeruste zaal. U wordt met uw bed naar de zaal gebracht. Beide liezen worden geschoren en ontsmet. Om besmettingsgevaar te voorkomen, zal u worden afgedekt met steriele doeken. Uw hoofd blijft vrij. Het is belangrijk deze doeken niet langs de bovenzijde aan te raken. Vervolgens wordt een verdovend middel ingespoten in 1 of beide liezen zodat de liesstreek ongevoelig wordt. De prik voor het verdoven kan u voelen, maar daarna is het onderzoek pijnloos. Aan de hand van een punctie worden 1 of meer fijne buisjes geplaatst in de lies. Hierdoor kan de arts dan katheters opvoeren tot in het hart. Nu kan het eigenlijke onderzoek beginnen en kan de arts de elektrische activiteit in het hart meten. Tijdens dit onderzoek kan u hartkloppingen ervaren. Het uitlokken van deze ritmestoornissen kan de bedoeling zijn van het onderzoek. De arts zal u hiervan uiteraard op de hoogte brengen tijdens het onderzoek en hij zal u begeleiden. Het onderzoek duurt gemiddeld 30 minuten tot 1 uur.

4. Nazorg

  • Na het onderzoek dient u nog enkele uren op uw rug in bed te blijven liggen. De verpleging zal u melden wanneer u uit bed mag.
  • Het verband in de lies dient 3 dagen ter plaatse te blijven.
  • De eerste 5 dagen mag u geen ligbad nemen, douchen mag wel.
  • Zware inspanningen worden best vermeden de eerste 3 dagen na het onderzoek.


5. Complicaties
De complicaties van dit onderzoek zijn zeer beperkt: lokale pijn kan voorkomen, alsook een bloeduitstorting in de lies.

6. Ablatie
Gedurende het elektrofysiologisch onderzoek kan soms besloten worden om over te gaan tot ablatie. Bij een ablatie neemt de cardioloog de oorsprong van de hartritmestoornissen weg door gericht kleine littekens in het hart aan te brengen. Hiermee wordt het traject van de hartritmestoornis onderbroken en verdwijnen de klachten. De ablatie verloopt op dezelfde manier als het elektrofysiologisch onderzoek, maar er wordt in de lies een extra ablatiekatheter ingebracht doorheen de buisjes. De procedure neemt meestal 1 tot 3 uur in beslag.

Hartcentrum Meetjesland

De thuisbasis van het Hartcentrum Meetjesland is het AZ Alma Eeklo, maar ook in Sijsele, Aalter en Assenede kan u bij ons terecht!

 

ONLINE AFSPRAAK

EEKLO

AZ Alma

 
Ringlaan 15, 9900 Eeklo

Blok B, verdieping 0, wachtzaal 7

Tel. 09 310 13 15

 

SIJSELE

Sanapolis - Polikliniek
AZ Alma Sijsele

Gentse Steenweg 132

8340 Sijsele

Tel. 050 67 26 31

 

AALTER

Polikliniek Aalter

 
Lostraat 38

9880 Aalter

Tel. 09 310 13 15

 

ASSENEDE

Medisch Centrum Assenede

 
Kasteelstraat 49 – 49/1

9960 Assenede

Tel. 09 310 13 15

 

AFSPRAAK 09 310 13 15

DRINGENDE HULP 112

Deze website maakt gebruik van cookies

Het gebruik van cookies op hartcentrummeetjesland.be

Noodzakelijke cookies
Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan.

Info over het privacy- en cookiebeleid.
 

Bijkomende cookies:

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.