AFSPRAAK 09 310 13 15

DRINGENDE HULP 112

Behandeling

De beste behandeling van hartfalen is uiteraard het voorkomen ervan (primaire preventie). Het blijft belangrijk om regelmatig fysieke inspanningen te doen, de zoutinname te beperken en op het gewicht te letten. De algemene tips voor een gezonde levensstijl gelden ook voor hartfalen: rookstop, alcohol beperken, evenwichtige voeding, enz.

Zodra de diagnose van hartfalen vaststaat, kunnen verschillende behandelingen voorgesteld worden. Dit hangt deels af van het type hartfalen en deels af van eventuele andere ziektes en uw leeftijd.

Doelstellingen van de hartfalenbehandeling zijn voornamelijk:

 • verbeteren van de overleving
 • verminderen van het aantal ziekenhuisopnames voor acuut hartfalen
 • verbeteren van de kwaliteit van leven


De hoeksteen van de behandeling is aanpassing van de levensstijl en medicatie. Het aantal verschillende medicamenten dat wordt voorgeschreven ligt vrij hoog voor hartfalen. Voorlichting door uw huisarts, apotheker en ons team is dan ook essentieel. Bij vragen over medicatie kan u deze steeds stellen.

In een verder stadium kan er soms voor gekozen worden om een speciaal type pacemaker (resynchronisatietherapie of ‘CRT’) of inwendige defibrillator (ICD) te plaatsen. Beide ingrepen kunnen niet plaatsvinden in AZ Alma (in tegenstelling tot een gewone pacemakerimplantatie) en ook hiervoor werken we samen met het AZ Sint-Jan in Brugge.  Afhankelijk van de onderliggende oorzaak kunnen ingrepen, zoals PTCA (behandelen van vernauwde of verstopt kransslagaders door middel van stents), overbruggingsoperatie of klepoperaties voorgesteld worden.

In zeldzame gevallen kunnen we u doorsturen naar een universitair centrum (UZ Gent of UZ Leuven) om te kijken of u in aanmerking komt voor een extern hart of harttransplantatie.

1. Levensstijl
Levensstijl aanpassing is ruim evenveel waard dan geneesmiddelen en zo bepaalt u zelf een stukje mee het succes van de behandeling! Aanpassingen van uw levensstijl vermindert niet alleen uw symptomen maar verlicht tevens de belasting op uw hart, wat een positief effect heeft op de evolutie van het hartfalen en de overleving Hieronder volgen een aantal algemene aanpassingen die we aanraden aan elke hartfalenpatiënt:

Opvolgen van uw lichaamsgewicht.
We zouden graag hebben dat u zich dagelijks weegt (liefst rond hetzelfde tijdstip en bij voorkeur ’s ochtends na het opstaan). Bij oplopend lichaamsgewicht (+ 2 kg zonder uitlokkende factor over een paar dagen) neemt u best contact op met uw huisarts of ons voor eventueel aanpassing van de diuretica (plasmedicatie) (bv Lasix® of Burinex®). Zo u een normale nierfunctie hebt, mag u ook tijdelijk (bv 5 dagen) de diuretica (plasmedicatie) zelf verhogen cfr hieronder.

Gewicht
We streven naar een BMI < 25 kg/m² (BMI= gewicht/lengte²) . Gewichtsdaling heeft oa een positief effect op de bloeddruk, verwerking van suiker door het lichaam, kortademigheid, …
Anderzijds kan een onbedoeld gewichtsverlies (≥ 6% over 6 tot 12 maanden) ook een alarmsymptoom zijn om uw huisarts te contacteren.

Diureticabeleid
Het aanpassen van de dosis diuretica (plasmedicatie) dient als doelstelling te hebben: een minimale dosis voor een stabiel gewicht (= streefgewicht).
Uw streefgewicht kan bepaald worden door uw arts.
Bij toename van uw gewicht kan u eventueel binnen een bepaalde vastgelegde marge zelf beslissen om deze op te drijven gedurende een aantal dagen (bv 5 dagen). Deze hogere dosis zullen we u meedelen op consultatie.
Omgekeerd kan bij diarree of braken, koorts, warm weer, het aangeraden zijn om de dosis tijdelijk te verminderen.

Zoutbeperking
We raden aan om de hoeveelheid zout in de voeding te beperken tot max 3 – 6 g per dag. Vooral piekinnames dienen gemeden te worden.

Vaccinatie
We adviseren jaarlijkse griepvaccinatie. Op advies van uw arts kan ook een vaccinatie tegen pneumococcen (longontstekingen) worden toegediend.

Vochtbeperking
We stellen voor om de vochtinname te beperken tot 1.5 à 2 liter per dag bij ernstig hartfalen (symptomatisch bij minimale inspanning). Dit omvat naast water, ook koffie, soep, e.d.
Uitzonderingen: bij erg warm weer of aanhoudend vochtverlies zoals braken, diarree of hevig transpireren mag u wat extra vocht innemen

Gezonde voeding
Gezonde voeding is in de regel arm aan suiker en verzadigde vetten en gevarieerd met 2 porties fruit en 2 porties groenten per dag. Vermijd dierlijke vetten en bereide maaltijden en opteer eerder voor margarine, olijfolie en verse ingrediënten. Vette vis (zalm, makreel) alsook noten, zaden en pitten zijn een natuurlijke bron van gezonde vetzuren. Een diëtist of voedingsdeskundige kan u helpen een gevarieerde en gezonde voeding samen te stellen, naar uw persoonlijke behoefte en smaak.

Alcohol en andere

 • Beperk de inname van alcohol tot maximum 1 eenheid per dag (1 glas wijn of 1 glas bier). Zo het hartfalen uitgelokt wordt door overdreven alcoholinname (ethylische cardiomyopathie) geldt er een strikte onthouding.
 • Roken wordt best volledig gestopt. Via uw huisarts of via uw specialist kan u eventueel verwezen worden naar een rookstopspecialist
 • Sommige drugs (bv cocaïne, heroïne) of pepmiddelen hebben een negatief effect op de functie van de hartspier. Deze dienen dan ook gemeden te worden.


Lichaamsbeweging en conditietraining
Fysieke inspanning is belangrijk bij patiënten met hartfalen. We raden aan om dagelijks (minimum 3 x per week) 30 minuten aërobe activiteit te verrichten. Dit betekent dat de spieren niet verzuren door bv. op een rustig tempo te fietsen, te zwemmen, of 2 – 3 km te wandelen. Competitiesport of duursport (bv marathons lopen) worden afgeraden.
Enkel bij ernstig hartfalen of ernstig kleplijden raden we een beperking van de inspanningen aan. Als dit voor u geldt, zullen we u dit meedelen op consultatie.
Seksuele activiteit is in het algemeen mogelijk (ook als bv Viagra® of Cialis® nodig is). Enkel bij gevorderd hartfalen met klachten bij minimale inspanning wordt dit afgeraden.

Reizen
Patiënten met hartfalen kunnen per vliegtuig reizen zonder problemen (gelieve wel een medicatielijst en voldoende medicatie mee te nemen).
Verblijf op grote hoogte (kortdurend > 2000m en langer durend > 1500m) en reizen naar zeer warme en vochtige gebieden doet u best niet.

Slaapstoornissen
Vaak zien we bij hartfalen het optreden van slaapapnoes waarbij de ademhaling af en toe stopt tijdens de slaap (gecombineerd met snurken). Zo dit louter te wijten is aan het hartfalen is opstarten van CPAP-therapie (gezichtsmasker om te slapen) niet zinvol. Zo overgewicht en snurken aan de basis liggen kan dit wel beterschap geven. Vaak zien we bij behandeling van slaapapnoe de bloeddruk ook dalen.

Autorijden
Patiënten met klachten van hartfalen in rust zijn ongeschikt voor het besturen van een personenwagen. Daarnaast gelden specifieke wettelijke bepalingen bij aanwezigheid van defibrillator, pacemaker, … vooral na implantatie (zie hieronder).

2. Mediactie
Er worden veel soorten medicatie gebruikt voor de behandeling van hartfalen. Meestal is een combinatie van verschillende medicatie noodzakelijk. Bij hartfalen bestaat de medicatie meestal uit een ACE-inhibitor, een bètablokker en een aldosterone-antagonist. Van deze medicijnen is reeds lange tijd bewezen dat zij effectief de verdere evolutie van uw hartziekte afremmen. Daarnaast kan ook een vochtafdrijver/plaspil (diureticum) toegevoegd worden . Deze helpt u om het opgehouden vocht uit te kunnen plassen en u verder te beschermen tegen het ophouden van vocht.

Er wordt steeds gestart met de laagste dosis, nadien wordt de dosis geleidelijk opgedreven tot de maximaal verdragen dosis. Hieronder bespreken we kort de 4 belangrijkste medicatiegroepen.

Medicatie is zeer belangrijk in de behandeling van hartfalen.
Therapietrouw is essentieel.  Stop nooit zelf medicatie, zelfs wanneer u zich goed/beter voelt. Houd steeds een lijst bij met type en dosis van uw medicatie.

DIURETICA (PLASMEDICATIE)
Voorbeelden: Lasix® (furosemide), Burinex® (budesonide), Fludex® (Indapamide)

Werking: 

 • overtollig vocht en zout verwijderen uit lichaam
 • verbetert klachten van kortademigheid en opzwelling (oedeem)


Mogelijke bijwerkingen:

 • Droge mond
 • Spierkrampen (benen) en jicht
 • Lage bloeddruk


Aandachtspunten:

 • Frequente bloedcontrole van zouten en nierfunctie zijn nodig
 • Inname ’s ochtends of ’s middags om nachtelijk plassen te vermijden
 • Therapie trouw, ook bij activiteiten buitenshuis (evt dosis pas na activiteit innemen)
 • Bespreek tijdens elke consultatie bij uw arts of de dosis kan verlaagd worden

 

BETABLOKKERS
Voorbeelden: Emconcor® (Bisoprolol), Kredex® (carvedilolol), Seloken® (metoprolol), Nobiten® (Nebivolol)

Werking: 

 • Vertraagt hartslag zodat de zuurstofbehoefte van het hart vermindert
 • Vermindert de kans op ritmestoornissen


Mogelijke bijwerkingen:

 • Duizeligheid (vaak enkel in de beginfase)
 • Koude handen en voeten
 • Soms erectieproblemen
 • Lage bloeddruk met klachten


Aandachtspunten:

 • Nooit zelf stoppen
 • Dosis stapsgewijs te maximaliseren


Bij ernstig hartfalen kan het zijn dat de bloeddruk lager is dan normaal bv < 100 mmHg bovendruk. Dit vormt geen probleem zolang u geen klachten heeft van draaierigheid of flauwvallen.


ACE-INHIBITOREN OF SARTANEN (Angiotensine II-recepor blokkers)
Voorbeelden ACE-inhibitoren:  Capoten® (captopril) , Tritace® (ramipril), Renitec® (enalapril),  Zestril® (lisinopril) ,  Coversyl® (perindopril), Accupril® (quinapril), …
Voorbeelden Sartanen: Cozaar® (losartan), Atacand® (candesartan), Diovane® (valsartan), Aprovel® (irbesartan), Micardis/Kinzalmono® (telmisartan), Belsar® en Olmetec® (olmesartan), ...

Werking:

 • Vaatverwijders zorgen ervoor dat het hart het bloed makkelijker kan wegpompen
 • Vermindering van de uitzetting van het hart


Mogelijke bijwerkingen:

 • Prikkelhoest (niet bij Sartanen)
 • Duizeligheid (door lage bloeddruk)
 • Zwelling van tong of gelaat


ALDOSTERONE ANTAGONIST
Voorbeelden: Aldactone® (spironolactone), Spironolactone EG®

Werking:

 • Vochtafdrijvend
 • Beperkt het kaliumverlies door andere vochtafdrijvers


Bijwerkingen

 • Te hoog kalium in het bloed
 • Opgezette of pijnlijke borstklier (ook bij mannen)
 • Lage bloeddruk
 • Vermindering van de nierfunctie


Aandachtspunten:

 • Frequente bloedcontrole van zouten en nierfunctie zijn nodig


Indien onvoldoende effect van bovenstaande medicatie of indien er bijwerkingen optreden, bestaan er nog andere, meer gespecialiseerde medicatie zoals ivabradine (bv Procoralan®), ARNI (bv Entresto®), nitraten (bv Coruno®, Minitran®, Nitroderm®), hydralazine hydrochloride (Nepressol®),….

Het is daarnaast van belang om sommige medicatie te vermijden! Hierbij denken we vooral aan de ontstekingsremmers (zoals bijvoorbeeld Voltaren®, Ibuprofen (Nurofen®, Brufen®), Apranax®, Feldene®, Aspégic®, Aspirine®,…). Zij verhogen de kans op acuut hartfalen, nierfalen en bloedingen.  Paracetamol (liefst geen bruistabletten) is geen probleem.

3. Pacemaker of defibrillator
In sommige gevallen kan  het aangewezen zijn een inwendige defibrillator te implanteren om je te beschermen tegen ernstige, mogelijk fatale, ritmestoornissen.
In andere gevallen kan het aangewezen zijn om een biventriculaire pacemaker (CRT) te implanteren om de pompfunctie van het hart te ondersteunen.
Uw arts zal met u bespreken indien u voor één van deze behandelingen in aanmerking komt en u de nodig informatie hierover verschaffen.
Na implantatie van een (biventriculaire) pacemaker of inwendige defibrillator geldt er een rijverbod. Afhankelijk van het type rijbewijs, symptomen en type implantaat kan de duur hiervan verschillen (wettelijk vastgelegd).

4. Ingrepen
Ingrepen via endovasculaire weg
(toegang via slagader)

a. PTCA
Vernauwingen of verstoppingen van de kransslagaders kunnen in de meeste gevallen door middel van een ballondilatatie en het plaatsen van een stent (metalen veertje) verholpen worden
b. Klepingrepen
Sommige klepproblemen kunnen heden ten dage ook uitgevoerd worden via endovasculaire weg (via de arterie in de lies, via het hartpunt of via de arterie onder het sleutelbeen)

Hartoperaties
a. Overbruggingen
Wanneer de vernauwingen ter hoogte van de kransslagaders te uitgebreid zijn of niet in aanmerking komen voor behandeling door middel van PTCA, kunnen deze behandeld worden met behulp van overbruggingen.
b. Klepingrepen
Ernstige klepproblemen kunnen vaak door een ingreep verholpen worden. Hierbij kan de klep vervangen worden door een kunstklep of een bioprothese of kan de eigen klep gecorrigeerd worden afhankelijk van het specifieke probleem.
c. Harttransplantatie (ruilhart), steunhart
Zoals reeds vermeld kan in sommige gevallen de mogelijkheid van een harttransplantatie besproken worden. De plaatsing op de wachtlijst en het kijken of u in aanmerking komt (hierbij speelt o.a. uw leeftijd een rol) gebeurt via een universitair centrum. Soms wordt in afwachting van de harttransplantatie gekozen om een steunhart te implanteren (assist device). In België kan zo een steunhart enkel geplaatst worden als u in aanmerking komt om op de wachtlijst voor harttransplantatie te komen.

Hartcentrum Meetjesland

De thuisbasis van het Hartcentrum Meetjesland is het AZ Alma Eeklo, maar ook in Sijsele, Aalter en Assenede kan u bij ons terecht!

EEKLO

AZ Alma

 
Ringlaan 15, 9900 Eeklo

Blok B, verdieping 0, wachtzaal 7

Tel. 09 310 13 15

 

SIJSELE

Sanapolis - Polikliniek
AZ Alma Sijsele

Gentse Steenweg 132

8340 Sijsele

Tel. 050 67 26 31

 

AALTER

Polikliniek Aalter

 
Lostraat 38

9880 Aalter

Tel. 09 310 13 15

 

ASSENEDE

Medisch Centrum Assenede

 
Kasteelstraat 49 – 49/1

9960 Assenede

Tel. 09 310 13 15

 

AFSPRAAK 09 310 13 15

DRINGENDE HULP 112

Deze website maakt gebruik van cookies

Het gebruik van cookies op hartcentrummeetjesland.be

Noodzakelijke cookies
Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan.

Info over het privacy- en cookiebeleid.
 

Bijkomende cookies:

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.